U mag alleen op een motor rijden als u in het bezit bent van een motorrijbewijs, het rijbewijs A.
Sinds 19 januari 2013 zijn er 3 soorten motorrijbewijs: A1, A2 en A.

Drie categorieën motorrijbewijzen: A1, A2 en A

Welke categorie motorrijbewijs (A1, A2 of A) u nodig heeft, hangt af van het motorvermogen, uw leeftijd en ervaring:

  • Categorie A1 is voor motorfietsen tot 125cc en maximaal 11 kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 18 jaar.
  • Categorie A2 is voor motorfietsen met een vermogen van maximaal 35kW; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 20 jaar. U moet minimaal 2 jaar rijbewijs A1 hebben.
    Met ingang van 31 december 2013 kunt u het rijbewijs A2 ook rechtstreeks halen. Dus zonder dat u eerst rijbewijs A1 heeft gehaald. Ook in dat geval is de minimumleeftijd voor rijbewijs A2 20 jaar.
  • Categorie A is voor motorfietsen met een onbeperkt vermogen; de minimumleeftijd voor dit rijbewijs is 22 jaar. U moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van rijbewijs A2. Het is ook mogelijk dit rijbewijs rechtstreeks te behalen. De minimumleeftijd hiervoor is 24 jaar.

Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs A? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. Lees voor meer informatie de brochure Nieuwe regels voor het rijbewijs A.

Gemotoriseerde driewielers: rijbewijs A1 of A

Sinds 19 januari 2013 vallen alle gemotoriseerde driewielers (zoals een trike of driewielige motorscooter) onder rijbewijscategorie A1 of A. Vóór die datum vielen deze voertuigen soms onder categorie B.

Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een maximumvermogen van 15 kW moet u rijbewijs A1 halen. Voor het besturen van een gemotoriseerde driewieler met een vermogen van meer dan 15 kW, dient u A te halen.

Was u vóór 19 januari 2013 al in het bezit van een rijbewijs B? Dan blijven voor u de oude regels van kracht. U kunt in dat geval dus met uw rijbewijs B gewoon blijven rijden op uw gemotoriseerde driewieler.

Motorrijles nemen

Voor motorrijlessen moet u minimaal 17 jaar zijn en in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voor een motor (theoriecertificaat A) of een rijbewijs voor een auto (rijbewijs B).

Aanvragen motorrijexamen en examen aanvragen

Op de site van het CBR kunt u lezen hoe u het rijexamen A1, A2,of A kunt aanvragen. Ook vindt u daar alle informatie over het theorie-examen en praktijkexamen voor het rijbewijs A. Denk erom dat er kledingeisen gelden voor het praktijkexamen om motorrijders beter te beschermen.

Rijbewijs A1, A2 of A ophalen bij gemeente

Als u geslaagd bent voor uw motorrijexamen, kunt u bij uw gemeente het rijbewijs aanvragen. Na aanvraag duurt het nog 5 werkdagen voor u uw rijbewijs kunt ophalen.

Motorrijbewijs verlengen (vernieuwen)

Een rijbewijs A1, A2 of A is normaal gesproken 10 jaar geldig. Voordat de geldigheidsduur om is, moet u het rijbewijs laten verlengen bij de gemeente.

Is het motorrijbewijs verlopen, dan kunt u het laten vernieuwen. Tot u het nieuwe rijbewijs in uw bezit heeft, mag u niet motorrijden. Doet u dat toch, dan kunt u een boete krijgen.

Verlies of diefstal van motorrijbewijs

Bent u uw rijbewijs A1, A2 of A kwijt (verloren of gestolen), dan doet u aangifte bij de politie. De politie maakt dan een proces-verbaal op. Met dit proces-verbaal, een kleurenpasfoto en een geldig identiteitsbewijs vraagt u bij de gemeente (stadsdeelkantoor) een nieuw rijbewijs aan.

Zie ook gedragsregels motorrijders en filmpjes file rijden